Utbildning

 

Möjlighet att skapa utbildningsinsatser efter önskemål.

VT 2019 har jag haft utbildningsdagar på TUC i drama och systemteori. 

VT 2020 kommer jag föreläsa på Linköpings universitet kring Familjerekonstruktion, både på utbildningen för handledare och lärare i psykoterapi samt steg 2 psykoterapi.

Håller även föreläsningar om ex.Systemteoretisk familjeterapi, Familjens livscykel, Handledning, Samtal, förhållningssätt i förändringsarbete på institutioner/HVB m.m.