Parterapi

Fokus på relationen och interaktionen. Samspelet mellan individerna i paret och hur det påverkar och påverkas. Samspelet och kommunikationen kan ibland byta fokus, från att ha varit utvecklande och stärkande så kan det finnas perioder då samma samspel och kommunikation bryter ner och ställer till det. Det är i relationen och kommunikationen som förändringar kan ske och som i sin tur leder till förändringar i känslan. När man fastnar och all kommunikation handlar om ett görande och glömmer känsla och underliggande tankar så kan man ibland behöva ha hjälp av någon som kan se något klarare på relationen. Då kan terapi vara ett hjälpmedel att komma vidare.

Jag är utbildad i EFT, Emotionellt focuserad terapi som har evidens vad gäller parterapi och som jag ofta erbjuder i mina parterapier.