CV, utbildningar och kurser

 

VT 2019 - fortgående:

Sekreterare i Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning, SFSH 

2018-fortgående:

Revisor i Famös (Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige)

 VT 2019

Utbildning vid Ersta Sköndahl: Kreativa metoder i handledning

 

2017 - fortgående:

Familjerådgivning tillsammans med 3 kollegor i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm samt Ödeshög.

 

2016 - fortgående:

Erbjuder terapi, handledning samt utbildning

 

1995-2018:

Familjeterapeut/leg. psykoterapeut på SiS ungdomshem Folåsa

 

 2015-2018:

Sekreterare i Famös (Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige)

 

 HT 2017-examen januari 2019

Utbildad vid Linköpings universitet: Handledar- och lärarutbildning i psykoterapiterapi med systemiskteoretisk inriktning

 

VT 2018-HT 2018

Fördjupningskurs i EFT, Core Skills.

 

 2012-2015

Psykoterapeutexamen inriktning systemiskteoretisk familjeterapi

 

2016

Grundutbildning EFT, emotionell fokuserad parterapi

 

2016

Grundutbildning FFT, Funktionell familjeterapi

 

2016

PBS, positivt beteende stöd

 

2011

Utbildning "Unga, sex och internet"

 

2010

Ledarutbildning i Rainbow of desire

 

2008

Kurs i Rainbow of desire

 

2007

Motiverande intervju- samtalsmetodik MI

 

2003-2005

Grundutbildning i psykoterapi steg 1

 

2000

Institutionsbehandling och terapeutiskt förhållningsätt

 

1993-1996

Examen social omsorg med inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete