Individuell terapi

Kris, nedstämdhet, utforskande av styrkor och svagheter, personlig utveckling. Anledningar till individuell terapi kan vara många. Utbildningskrav kan också vara en anledning till terapi.