Familjeterapi

Ibland upplever vi kanske i familjen att vi inte når varandra, kommunikationen känns svår eller obefintlig. Man är orolig för någon av familjemedlemmarna osv. För att komma vidare kan det då vara bra att träffas tillsammans med en utomstående som kan hjälpa till i samtalet. Jag har jobbat många år med familjer, allt som oftast tonårsfamiljer. Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot systemteoretisk familjeterapi. Det är viktigt att alla ska känna sig lyssnande och sedda så att det känns meningsfullt att vara med i samtalet. FFT (Funktionell Familjeterapi)  är en metod som har evidens för just detta arbete och som jag delvis utgår från i mitt arbete.

Familjer har en livscykel som är unik. 6 faser;

1. Jag - frigörelse från ursprungsfamiljen,

2. Ett blir två - en ny parrelation etableras,

3. Småbarnsfamiljen - glädjefylld men ofta arbetsam period som domineras av praktiskt arbete inom familjen,

4. Tonårsfamiljen - gränserna flexiblare och förhandlingsteknik ersätter många regler,

5. Flytta hemifrån - utflyttningsfasen/tomma boet,

6. Åldrande familjen -  acceptera de förändrade generationsrollerna.

Livscykeln är också till viss del väldigt generaliserbar, vi kan ofta känna igen oss i varandras mödor då vi kanske själva inte befinner oss i samma fas. Att få hjälp när man hindras att ta nästa steg i livscykeln kan vara en anledning till terapi.